26/06/2021: Convocatòria d’assemblea general ordinària

26/06/2021: Convocatòria d’assemblea general ordinària

A la ciutat de Valls a 9 de juny de 2021,

D. Francisco Martí Solanes, en la seva condició de president i complint amb el que estableixen els estatuts socials del club, procedeix a convocar Assemblea General Ordinària de socis i sòcies el proper 26 de juny de 2021 a les 17.30 hores en primera convocatòria i 18 hores en segona convocatòria, al recinte exterior de les oficines de la U.E. Valls amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Estudi i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2020/2021
  3. Estudi i aprovació del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2021/2022
  4. Estudi i valoració temporada 2020-2021 i temporada 2021-2022
  5. Estudi i aprovació de l’afiliació
  6. Torn obert d’intervencions

Es recorda l’obligatorietat de l’ús de la mascareta, així com el respecte de la distància social de al menys 1,5 metres com a mesures de prevenció al contagi de COVID-19

Per a qualsevol aclariment o dubte enviïn un email a: socis@uevalls.cat

CONVOCATORIA

 

Comparteix: