PROTOCOL ACREDITACIONS UE VALLS

ENTREVISTA O REPORTATGES

Els mitjans de comunicació podran sol·licitar entrevistes o reportatges amb els jugadors, cos tècnic o Junta Directiva. Per a això han de posar-se en contacte amb el Cap de Premsa i Comunicació al correu electrònic comunicacio@uevalls.cat explicant els detalls de la seva sol·licitud.

L’entrenador oferirà dues rodes de premsa per setmana als mitjans de comunicació. Una serà els dijous al vespre abans o després de l’ entrenament. L’altra en acabar cada partit. Totes les rodes de premsa seran convocades prèviament pel Departament de Comunicació.

ACREDITACIONS PER A PARTITS

(Condicions generals):

MITJANS DE COMUNICACIÓ:

 • L’acreditació haurà de ser sol·licitada a través del seu mitjà de comunicació, mitjançant correu corporatiu del mitjà. En cap cas s’acceptaran peticions que procedeixin de correus genèrics com hotmail, gmail, etc.
 • Aquesta és l’única via possible per a sol·licitar acreditacions, havent de remetre’s les sol·licituds a través del correu electrònic comunicacio@uevalls.cat indicant el partit per al qual sol·licita acreditació, adjuntant nom i cognoms dels sol·licitants, D.N.I., mitjà de comunicació, labor a desenvolupar i telèfon de contacte.
 • Les peticions hauran de fer-se sempre per a cada partit durant la mateixa setmana de la celebració d’aquest, no havent-hi possibilitat de sol·licitar per a partits futurs, ni passis de temporada o similars.
 • La UE Valls es reserva el dret a acceptar o denegar qualsevol petició sobre la base dels seus propis criteris.
 • Es contestarà confirmant o denegant la petició únicament a través del correu electrònic corporatiu del club.
 • El termini màxim per a sol·licitar acreditacions serà 48 hores abans de cada partit. En cas que el partit es disputés entre setmana, el termini és de 24 hores abans.
 • Totes les persones acreditades hauran de ser majors d’edat. Totes les acreditacions / passis, són personals i intransferibles. Qualsevol canvi d’última hora haurà de notificar-lo al Club amb suficient antelació.

L’accés a l’Estadi serà per la porta principal.

Número d’acreditacions per mitjà:

Premsa escrita:

Dues acreditacions, per a un redactor i un fotògraf.

Ràdios:

Com a màxim podran accedir dos comentaristes i si fos necessari, per a les retransmissions que realitzin en directe, un tècnic.

Televisió:

 • Per cada equip d’enregistrament podrà accedir un oficial de càmera i un auxiliar.
 • El nombre de locutors no podrà excedir de dos per mitjà.
 • Les televisions acreditades es comprometen a cedir gratuïtament una còpia del partit al Club.

En el cas de necessitar alguna acreditació més hauran d’especificar-lo en la sol·licitud explicant el motiu. Des del club s’estudiarà la possibilitat, contestant la petició com més aviat millor.

L’accés serà per la porta principal de l’Estadi.

ENTRENADORS:

 • Només s’acreditaran tècnics que tinguin fitxa amb algun club. L’acreditació serà sol·licitada pel correu corporatiu del club al qual pertanyi a l’email: comunicacio@uevalls.cat indicant el partit per al qual sol·licita acreditació, nom i cognoms del sol·licitant, DNI i telèfon de contacte. En cap cas s’acceptaran peticions a títol particular i que procedeixin de correus genèrics com Hotmail, Gmail, etc.
 • Les peticions hauran de fer-se sempre per a cada partit durant la mateixa setmana de la celebració d’aquest, no havent-hi possibilitat de sol·licitar per a partits futurs, ni passis de temporada o similars.
 • La UE Valls es reserva el dret a acceptar o denegar qualsevol petició sobre la base dels seus propis criteris.
 • Es contestarà confirmant o denegant la petició únicament a través del correu electrònic corporatiu del club.
 • El termini màxim per a sol·licitar acreditacions serà 48 hores abans de cada partit. En cas que el partit es disputés entre setmana, el termini és de 24 hores abans.
 • Totes les acreditacions / passis, són personals i intransferibles. Qualsevol canvi d’última hora haurà de notificar-lo al Club amb suficient antelació.
 • Estarà totalment prohibit gravar el partit al personal aliè als mitjans de comunicació sense l’autorització expressa de la U E Valls. L’incompliment d’aquesta norma pot implicar l’expulsió de la instal·lació.

ÀRBITRES:

L’accés a àrbitres serà mitjançant el seu carnet emès per la federació, el qual haurà d’estar en vigor. No serà necessari sol·licitar acreditació.

DIRECTIUS D’ALTRES CLUBS:

 • Per als partits en els quals jugui el seu equip enfront a la U.E. Valls, s’acreditaran als membres de la Junta Directiva. Hauran de remetre un llistat amb nom, cognoms, D.N.I. i càrrec dins de la Junta Directiva a través de la Intranet de la Federació Catalana de Futbol o enviant un correu electrònic des de l’email corporatiu del seu club al correu electrònic: comunicacio@uevalls.cat
 • En cap cas s’acceptaran peticions a títol particular i que procedeixin de correus genèrics com Hotmail, Gmail, etc.
 • El termini màxim per a sol·licitar acreditacions serà 48 hores abans del partit.
 • L’accés a l’Estadi serà per la porta principal. La sol·licitud d’acreditacions suposa l’acceptació de les presents condicions.