Pinya de castell

Valls és la ciutat d’origen dels castells. I, com en en l’art de les torres humanes, respecte, cooperació, amistat, competitivitat i treball en equip són alguns dels valors que s’aprenen practicant futbol i que, a més, acaben servint a la vida.

Missió i valors de la UE Valls

La Unió Esportiva Valls té com a primer objectiu el foment del futbol a la ciutat de Valls.

A partir d’aquí, la nostra missió es la d’oferir als socis i aficionats l’oportunitat de presenciar partits de futbol de qualitat, sent la referència d’aquest esport a la nostra zona d’influència, creixent temporada a temporada sense perdre la proximitat amb la societat ni la nostra identitat, i sempre sent coneixedors de les nostres limitacions.

La visió és la de ser un model esportiu, social i sensible amb les necessitats del nostre entorn, amb professionals qualificats i motivats, capaços de complir els objectius marcat pel club, tant en l’àmbit econòmic, com social i esportiu.

Valors del club

Els valors són aquelles creences comunament acceptades de forma conscient o inconscient pels membres d’una organització o associació i que actuen d’acord amb aquests.

Des del Club destaquem que la UE Valls té en compte tres valors: confiança, passió i esportivitat.

El primer es refereix a la voluntat de ser percebuts com un club proper i que no et fallarà. El segon va encaminat a dir que tot allò que es fa pel club surt de l’interior i es dona el màxim per fer-ho el millor possible. El tercer, i últim, plasma els valors de l’esport. 

Valls és la ciutat d’origen dels castells. I, com en en l’art de les torres humanes, respecte, cooperació, amistat, competitivitat i treball en equip són alguns dels valors que s’aprenen practicant futbol i que, a més, acaben servint a la vida.

La Unió Esportiva Valls vol aplicar aquests valors tant dins com fora del camp.