A la ciutat de Valls a 31 de Maig de 2024.
D. Francisco Martí Solanes, en la seva condició de president i complint amb el que estableixen els estatuts socials del club, procedeix a convocar Assemblea General Ordinària de socis i sòcies el proper 14 de juny de 2024 a les 18:30 hores en primera convocatòria i 19:00 hores en segona convocatòria, a les instal·lacions de VallsGenera , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estudi i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada
2023/24.
3. Estudi i valoració temporada 2023-2024.
4. Convocatòria eleccions nova Junta Directiva.
5. Torn obert d’intervencions.

Per a qualsevol aclariment o dubte enviïn un email a: socis@uevalls.cat

Pots descarregar-te l’ordre del dia aquí: ConvocatòriaUEValls

Comparteix: