Pinya de castell

Pinya d’un castell. La unió permet aconseguir els objectius