Formulari “Porta un amic”

Aquest formulari només s’ha d’omplir en el cas que us acolliu a la promoció “Porta un Amic”.

Prèviament, cal haver omplert i enviar les dades d’alta de soci, deixant constància de l’oferta “Porta un Amic” en la pregunta on cal triar el tipus de soci.

En aquest formulari, només cal posar-hi les dades de “l’amic” que s’acull a l’oferta.